Botkyrkas internationella bibliotek

Det är inte tänkt att Botkyrkas internationella bibliotek ska utmana Internationella biblioteket i Stockholm, det är möjligen en lek med ord och en hyllning. Botkyrkas internationella bibliotek riktar sig till…

Det interkulturella samhället lyfts fram i ny kurs på BHS

Till hösten ger Bibliotekshögskolan i Borås en ny valbar kurs på grundnivå – Biblioteket i det interkulturella samhället. Kursen handlar om hur biblioteken kan arbeta för att möta behoven hos…

Nytt nätverk för mångspråkiga bibliotek

Ett nytt nätverk har bildats inom Svensk Biblioteksförening, ”Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden”. Tanken med nätverket är att bibliotek i liknande mångspråkiga områden runt om i…

Barnkonventionen på de nationella minoritetsspråken

Nu finns barnkonventionen översatt till de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Den har också skrivits om i en särskild variant för barn och ungdomar, både på…

Kumba vill göra barn delaktiga på riktigt

Ett kulturrum för barn är platsen för det nya forskningsprojektet Kumba i Borås. Med 900 000 kronor i bagaget hoppas forskarna kunna hitta bra metoder för barns delaktighet i kulturskapande….

Om jag hade ett bibliotek – Zinat Pirzadeh

När jag var liten tyckte jag inte alls om böcker. Böcker var mina och mina syskons fiende. Det kändes som om böckerna hade kidnappat vår kära mor ifrån oss. Så…

Profilen – Viveka Hallberg

Viveka Hallberg arbetar som studiebibliotekarie på Hisingens bibliotek i Göteborg. Här har hon byggt upp bibliotekets lärmiljö och arbetat med det livslånga lärandet sedan 2007 och hennes drivkraft är att…

3 Frågor – Gunnar Sahlin

Hur ser det ideala mångspråkiga biblioteket ut enligt dig? Det verkliga mångspråkiga biblioteket har litteratur på originalspråket och inte i översättningar. Ett bibliotek med denna inriktning har litteratur inom många…

En spark där bak

Elisabeth Setterborg, AnnaCarin Elf och Behrouz Assadi är alla överens om att skyltar på olika språk är välkomnande och en bra hjälp. FOTO: Helén Andersson År 2009 utsågs Biskopsgårdens bibliotek…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet