Workshop, nationell biblioteksplan och surströmming

NORRFÄLLSVIKEN SLB:s konferens i Norrfällsviken fortsatte i ytterligare två dagar med intensivt arbete och inspirerande diskussioner som slutade med ett allmänt pluppande på fredagseftermiddagen. Pennor raspar och det smattrar i…

Nytt bibliotekspris

GÖTEBORG För att uppmärksamma skönlitteraturen och författarprogrammen på biblioteken instiftar Kultur i Väst och Författarcentrum Väst nu priset Författarnas bästa bibliotek. – Det finns skäl att uppmuntra de bibliotek som…

Bilder från studieresa Stockholm

Bilder från studiebesök i Stockholm 28-29 maj 2012. Bilderna är från Bibliotek Plattan, Serieteket och Tiotretton på Kulturhuset, samt Luma bibliotek och ALMA-prisutdelningen på konserthuset. FOTO: Fredrik Swedemyr

Ledare Framsidan 3 2012

Värna om kärnuppgiften Jag sökte mig till bibliotekarieyrket för att jag ville jobba med innehållet i böckerna. Efter jobb både på förlag och i bokhandel så ville jag slippa det…

I litteraturens tjänst

GÖTEBORG Eva Fred arbetar med att entusiasmera bland andra bibliotekarier och ge verktyg att arbeta läsfrämjande med barn- och ungdomslitteratur. Det kan handla om alltifrån seminarier, utbildningsdagar, projekt och inspirationsträffar…

Invigning för meröppet i Ale kommun

ALE När meröppet diskuteras som flitigast under Biblioteksdagarna i Örebro står det nu klart att Ale kommun inviger sina två meröppna bibliotek i juni.

Synen på barn

Synen på barn

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en öppen webbutbildning om barnkonventionen. Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap och förståelse för att kunna arbeta praktiskt…

Profilen – Lusten till litteraturen betyder allt

Profilen – Lusten till litteraturen betyder allt

Det som från början var en nödlösning i väntan på förlagskontrakt, blev en framgångsrik karriär som kulturjournalist. Noll27 har träffat Sveriges Radios Marie Lundström, som vill verka i skärningspunkten mellan…

Biblioteken och folkhälsan

GÖTEBORG Biblioteken kan spela en viktig roll i det regionala folkhälsoarbetet. Det menar Åse Enkvist på enheten för folkhälsofrågor. Hon sträcker gärna ut en hand och försöker hitta nya former för samarbeten.


1 2 118 119 120 122 123
Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se