noll27 nr 2 2022 – Kulturtidskrifter

Detta nummer av noll27 är ett lite tjockare specialnummer som helt tillägnas (kultur)tidskrifter och dess plats på biblioteken. 

Du kan bland annat läsa om betydelsen av Nätverkstans arbete, om Kulturrådets stöd och referensarbete, om hur det går med digitaliseringen av tidskrifter på KB, om hur föreningen Sveriges Kulturtidskrifter främjar kulturtidskriftens position och om ett förändrat tidskiftslandskap i Norge. 

Du kan också läsa om hur tidskriftsavdelningarna på biblioteket i Varberg, Kulturbiblioteket i Stockholm och KB arbetar.

Noll27 har dessutom besökt tidskriftsredaktionerna på Lyrikvännen, Skriva, Aiolos och Ponton, och du kan läsa om en kulturtidskrift på punktskrift, om projekt och sommarkollo där unga får fördjupa sig i kulturtidskrifter, om nytt fristadsresidens för kulturtidskrifter och om hur tidskriftsklubbar kan användas i kompetensutvecklande arbete på bibliotek.

Inledningstexten är skriven av Gunilla Kindstrand, kåseriet är signerat Khaled Alesmael och profilen är redaktör för Karavan och heter Birgitta Wallin.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 2 2022 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet