Framsidan nr 1 2012

Bild på Framsidan 1 2012Kultur och hälsa är ett begreppspar som för många har en stadig relation. Forskning visar att det finns goda effekter av att ta del av olika kulturformer. Det kan handla om hur hjärnan påverkas av en musikupplevelse. Det finns också erfarenheter som visar att högläsning för dementa skapar en bättre livskvalité. I Skåne har man också sedan en tid tillbaka testat kultur på recept.

I biblioteksvärlden har hälsoaspekten bland annat tagit sig uttryck i satsningar på hälsohyllor, utlåning av gångstavar och andra arrangemang som ska få oss att må bra. Inom Västra Götalandsregionen ser man också en stor potential i bibliotekens roll att främja folkhälsan och vill gärna se ett större samarbete med biblioteken. Kort sagt kan kultur ha ett värde för hur vi mår.

Samtidigt är det inte alla som argumenterar för kulturens självklara roll för hälsan. Merete Mazzarella skriver ett debattinlägg, där hon ifrågasätter kulturens nyttoaspekt. Hon ser snarare kulturen eller konsten som en gemensam frizon för konstnärer och publik, som ett slags laboratorium för nya tankar. Om detta och mer kan du läsa i det här numret av Framsidan.

 

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Ladda ner Framsidan 1 2012 som pdf (2,6 mb)

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Webbspecial

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet