noll27 nr 1 – Bibliotekens digitala arbete

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och att Sverige ska befästa sin position som en av de ledande it-nationerna i världen. Digital först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige, och som en del av detta har Kungliga biblioteket fått i uppdrag att samordna biblioteksverksamheterna som kompetens-och utvecklingsnoder.

I detta nummer av noll27 tar vi en titt på hur biblioteken arbetar med den digitala verksamheten och vi besöker bland annat nyöppnade Digidel på Helsingborgs stadsbibliotek, Digidel Center på biblioteket i Motala och biblioteket i Pargas, Finland.

Vi har också ställt några frågor till Kerstin Olsson som leder regeringens satsning Digitalt först med användaren i fokus, du kan läsa om det självskattningstest som ska ligga till grund för arbetet med ett digitalt kompetenslyft, om den digitala lärresursen Bibblan bildar, och om MIK-utbildning på Stockholm stadsbibliotek.

Du kan också läsa om digital integritet och dataskyddslag, om bibliotekens arbete med samhällstjänster, om algoritmernas logik och ett filosofiskt resonemang kring faktaresistens, kunskap och sanning.

Profilen denna gång heter Åke Nygren och arbetar på Digitala biblioteket, Stockholms bibliotek. Utblick har besökt några bokhandlare i Portugal och kåserar gör före detta litteraturkonsulent Gunnar Südow, som också, med anledning av att vara nybliven pensionär, är extra profil i detta nummer.

 

Ladda ner noll27 nr 1 som pdf (4 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet