noll27 nr 1 – Små och stora barn

Bild på framsidan av noll27 nr 1 2023. På bilden ser man fronten på två bussar.Detta extra tjocka nummer av noll27 ägnas åt såväl små som stora barn. Du kan bland annat läsa om ett nytt nationellt nätverk som ska stärka ung delaktighet, om after schoolverksamhet för ökad trygghet i Bjuv, om bokcirklar för barn med spring i benen i Kopparberg och om projekt för unga trippelt prioriterade biblioteksbesökare i Helsingborg.

Du kan också läsa om små barns språkutveckling, om bokstart på biblioteket i Arvika, om EPA -Book Club i Svenstavik och om TikTok som läsfrämjande metod. Dessutom har noll27 besökt de tre biblioteken för barn och unga på Kulturhuset i Stockholm, Punkt127 i Bredäng, biblioteket i Knivsta, ett barnboksantikvariat i Simrishamn och Sveriges enda bokby.

Inledningstexten är skriven av Malin Carlsson, kåserar gör Ellen Matsson och profil denna gång är en bokbuss i Göteborg.

I samband med årets första nummer inför noll27 prenumerationsavgift på den tryckta tidningen

För prenumeranter i Västra Götalandsregionen är kostnaden 150 kronor per år, för övriga prenumeranter 300 kronor per år. Som prenumerant kan du självklart även ta del av tidningen digitalt. 

Du hittar mer information om prenumerationen på förvaltningens webbplats och i den tryckta tidningen.

Noll27 kommer att fortsätta bevaka aktuella biblioteksfrågor och berätta om dem i reportage och inspirerande porträtt, och vi hoppas att du vill fortsätta läsa vår tidning.

Redaktionen 

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 1 2023 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet