Framsidan nr 3 2011

Bild på Framsidan nr 3 2011

Framsidan handlar den här gången om att vara ung, om hur biblioteken hanterar de unga och om hur vi vuxna förhåller oss till de unga. En del av innehållet speglar särskilt de ungas medievanor, om att växa upp med sociala medier som en självklarhet och där ett tv-spel kan ersätta en bok.

Ska biblioteken låna ut spel eller inte? Ska biblioteket fungera som en fritidsgård? Är Facebook eller andra sociala medier farliga? Kommer ungdomslitteraturen att bli allålderslitteratur? Dessa frågor och mer kan du få svar på i det här numret av Framsidan.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Ladda ner Framsidan 3 2011 som pdf (2,3 mb)

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Webbspecial

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet