Framsidan nr 4 2015

Sänkta trösklar

framsidan_ettan

Enligt Wikipedia är tillgänglighet ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers beskaffenhet, tillgång till information och ett bra bemötande.

Årets sista nummer av Framsidan handlar om just detta i ett bredare perspektiv.

Du kan bland annat läsa om hur Kulturrådet och Myndigheten för delaktighet följer upp arbetet mot ett tillgängligare samhälle, om den nya diskrimineringslagen, om hur internationella Daisykonsortiet arbetar, om hur Hjärnkoll motverkar fördomar och om vad som hänt sedan rapporten Bemötande på bibliotek kom 2008.

Framsidan har också besök Norrköping och tagit reda på hur det kan vara att arbeta på fängelse och häkte och hur det kan vara att ha bokcirklar för missbrukare och för personer med lättare psykisk ohälsa.

Du kan också läsa om hur det var för Lundby bibliotek i Göteborg när de byggde om biblioteket enligt alla gällande riktlinjer för tillgänglighet, och om hur de arbetar med bemötande på Rosengårdsbiblioteket i Malmö och på Mötesplats i Borås. Och du kan bekanta dig med årets Amy-pristagare Jenny Edvardsson.

Förordet är skrivet av Kristina Elding, funktionsansvarig för regional biblioteksverksamhet Region Skåne, profilen heter Heidi Carlsson Asplund och kåserar gör författaren och journalisten Mats Ahlsén.

Trevlig läsning!

Framsidan-redaktionen

Ladda ner Framsidan 4 2015 som pdf (ca 2 mb). Klicka här

 

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen. Framsidan är kostnadsfri och ett formulär för prenumeration finns under Kontakta oss, eller mejla dina uppgifter till prenumeration@framsidan.net. Gilla oss även på Facebook!

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet