Framsidan nr 2 2011

När världen krymper måste biblioteket växa. Men det kan vara lättare sagt än gjort att skapa ett mångspråkigt bibliotek på lika villkor för alla användare.

I det nya numret av Framsidan: ”Biblioteket med världen i sina händer” får du träffa några av dem som jobbar för att bibliotekets tjänster ska finnas där för alla invånare, oavsett språkbakgrund.

Några gör det inom bibliotekens väggar – som du kan läsa om i våra reportage från Biskopsgården, Flemingsberg och Borås.

Andra tar de mångspråkiga bibliotekstjänsterna med sig utanför biblioteket och möter användarna där de befinner sig, som på en förskola i Vänersborg eller på den nya mötesplatsen på Norrby i Borås.

Vi åker också till Internationella biblioteket i Stockholm och får veta mer om vad de kan hjälpa till med när det gäller mångspråkiga medier. Dessutom får vi konkreta tips för arbete med mångspråkig litteratur av två erfarna bibliotekarier.

Vi bekantar oss med Mångkulturellt centrum i Fittja, får smakprov på poesin i det somaliska språket och så får vi hjälp av en forskare att reda ut det omdiskuterade begreppet mångkultur.

Nytt för den här gången är att de artiklar som finns i den tryckta tidningen även ligger på webben, så att du som läsare kan kommentera dem. Gör gärna det!

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Ladda ner Framsidan 2 2011 som pdf (17 mb)

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Innehåll

Webbspecial

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet